La iNNOtECA a fons: Scientia, l’obertura i compartició de coneixement

Què és Scientia? com sorgeix?

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del Departament de Salut,  és el repositori institucional del Departament de Salut. Creat per acord del Govern, el 25 de maig de 2015, com a  plataforma digital d’accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

equip_scientia
La millor cara de l’equip humà que hi ha darrere el programa Scientia

La creació de Scientia sorgeix de la necessitat que tenia el Departament de Salut d’impulsar la política institucional de promoció de l’accés obert a la literatura científica que es produeix dins del  sistema sanitari públic de Catalunya, recollint el compromís social avalat per les declaracions d’àmbit internacional de suport i reconeixement del valor de l’accés obert de la literatura científica i seguint les recomanacions de l’Horitzó 2020, Programa marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació (2014-2020) i de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

L’any 2015 el Departament de Salut aprova una resolució d’Impuls de la política institucional de promoció de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya en la qual queda palesa la necessitat de dotar-se d’un repositori institucional que serveixi com a plataforma d’accés obert per recollir els continguts digitals generats per l’activitat científica que es produeix dins del sistema sanitari públic català. És en base a aquesta resolució que el Govern de la Generalitat acorda la creació de Scientia.

En l’acord del Gorvern se li encarrega a la Biblioteca de Ciències de la Salut de Catalunya la gestió del repositori Scientia, dins de les funcions que té encomanades de donar suport per a la gestió i la localització del coneixement científic dins de la sanitat pública catalana. En aquest sentit, la Biblioteca treballa per posar a disposició de les entitats i professionals del sistema sanitari públic de Catalunya els recursos bibliogràfics que necessitin i les eines de suport per a la producció científica,  i per facilitar   l’accés obert a les dades, als  resultats d’investigació i ajudar a  l’anàlisi de la producció científica.

Quins beneficis té l’accés obert a la literatura científica?

L’accés obert a la literatura científica afavoreix que millori la qualitat de la recerca i  sigui més col·laborativa i participativa.

En el cas de la producció científica que generen  les entitats i els centres del sistema sanitari públic de Catalunya, podem dir que fomentar l’accés obert a la producció científica i  als resultats de les investigacions contribueix  a maximitzar la visibilitat i l’impacte de la producció científica envers la societat;  potenciar la recerca i millorar l’eficàcia i la productivitat del sistema científic en l’àrea de les ciències de la salut; crear i compartir coneixement i, per tant, incrementar la transparència d’aquest coneixement i la qualitat de la investigació; i incrementar la consciència i la implicació ciutadana envers a la ciència i a la investigació.

Actualment s’estan fent esforços des de les entitats públiques i els  governs per implantar polítiques a favor de la ciència oberta, que promogui l’accés obert als resultats i les dades d’investigació. Aquest és el cas de Scientia, amb la seva creació la Generalitat de Catalunya inicia una política institucional d’accés obert als recursos digitals derivats de la producció científica que es genera en les entitats i centres que formen part de sistema sanitari públic català.

Qui genera més literatura científica el sector privat o el sector públic?

Cal dir que l’anàlisi de la producció científica és un element bàsic per a la presa de decisions dels gestors de les institucions, dels finançadors  de la recerca (públics i privats), com per a l’establiment de les polítiques públiques i prioritats en el sistema de ciència i tecnologia d’un país. L’anàlisi de la producció científica els hi servirà per mesurar el rendiment en les activitats i els processos d’R+D+i.

Els recursos econòmics que es capten per a la recerca  poden ser tant  provinents de fons competitius (fons que serveixen per finançar les despeses en recerca i que s’han aconseguit a través de les convocatòries públiques i obertes) i com de fons no competitius (recursos econòmics ingressats per la institució, procedents de contractes amb la indústria, convenis de col·laboració per finançar les despeses en recerca).

En el darrer informe sobre la recerca en ciències de la salut a Catalunya, publicat al 2015 pel Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, els instituts i centres de recerca van publicar l’any 2013 un total de 6.818 articles originals i revisions.

En aquest informe s’estableix que, en general, els instituts d’investigació relacionats amb hospitals o centres d’atenció sanitària quantitativament produeixen més literatura científica. Malgrat que els centres de recerca tenen una producció científica més reduïda,  produeixen un percentatge més alt d’articles i revisions en el primer quartil, i, per tant, tenen un factor d’impacte més alt. Aquests resultats van relacionats amb els recursos emprats (personal, fons captats –competitius i no competitius- , etc.), la diferència substancial entre centres de recerca i instituts associats a centres assistencials, és que aquests darrers obtenen un finançament  molt més alt de fons no competitius.

Dins de Scientia la producció científica que es trobarà dipositada és la produïda dins del sistema sanitari català amb finançament públic.

Essent Scientia un espai obert, com es reconeix i es protegeix el treball dels autors?

Scientia respecta la normativa en matèria de propietat intel·lectual.

Els documents dipositats a Scientia tenen la finalitat de facilitar la preservació, l’accés i la difusió de la recerca científica en salut, i el fet que els autors els facilitin, per al seu dipòsit dins d’aquest repositori, en cap cas implica cap tipus de renúncia o cessió parcial o total dels seus drets, ni confereix cap tipus de dret d’ús, llicència, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública diferent dels que expressen els autors i els drets d’explotació cedits als editors, en el cas que els treballs publicats.

A fi que Scientia  pugui emmagatzemar i distribuir els treballs dels autors, és necessari que els  autors  autoritzin l’arxivament dels seus documents i acceptin les condicions establertes en la llicència de difusió del repositori. Els documents incorporats a estan subjectes a la llicència d’ús d’accés obert Creative Commons, que estableixen els autors. A més, respecta les condicions establertes per les editorials en relació amb l’arxivament dels documents publicats per aquestes en dipòsits d’accés obert. Si aquestes condicions no permeten incloure la darrera versió de la publicació, s’inclourà, si es permet, l’edició preliminar mentre no es pugui disposar del document publicat per l’editorial.

Què té en comú Scientia amb Dialnet?

Dialnet i Scientia són dos recursos diferents.

Dialnet va néixer a la Biblioteca de la Universidad de La Rioja com un servei comunitari d’alertes de sumaris de revistes. Actualment  ha evolucionat cap a convertir-se en un portal bibliogràfic centrat fonamentalment en els àmbits de les ciències humanes, jurídiques i socials.

Scientia és un repositori temàtic de l’àrea de les ciències de la salut, que dóna accés obert a la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya. Aquest repositori neix de la voluntat del Departament de Salut d’impulsar la política institucional de promoció de l’accés obert a la literatura científica que es genera des de les diferents entitats i centres del sistema sanitari públic de Catalunya. I la seva finalitat és donar accés a aquesta producció científica, emmagatzemar-la, conserva-la i potenciar aquest accés, la seva visibilitat i impacte.

One thought on “La iNNOtECA a fons: Scientia, l’obertura i compartició de coneixement

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s