Una reflexió conjunta sobre les estacions del futur

El proper dijous 21 tindrà lloc a l’Espai Sabadell Rambla de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya la Jornada Tècnica Ciutats i Estacions, una nova relació entre l’entorn urbà i l’espai ferroviari.

La jornada s’iniciarà a les 9:00h a l’andana 5 de l’estació de Plaça de Catalunya, de la que sortirà un tren especial fins a l’estació de Sabadell Plaça Major. Durant el trajecte es farà la inauguració de la jornada i les primeres activitats.

Al llarg del dia, s’abordaran per mitja de tres taules rodones aspectes com el disseny de l’espai urbà a l’entorn de l’estació, la funcionalitat i emblema de l’estació i com fer possible l’estació del futur.

“Quin es l’entorn real servit per l’estació ferroviària i des d’on s’inicia el procés de captació/difusió de la demanda? El tractament de l’espai urbà tributari de l’estació. L’estació també és ciutat? Quines activitats es poden encabir l’entorn de l’estació?” són algunes de les qüestions i reptes que es tractaran en la primera sessió.

Read More »

El primer seminari RIACat aborda la necessitat d’identificar una estratègia comuna per avaluar l’impacte de la recerca a Catalunya

Els dies 22 a 25 de maig va tenir lloc a la ciutat de Barcelona el Primer Seminari sobre Avaluació d’Impacte de la Recerca.

El seminari s’emmarca en una estratègia de cocreació (i, per tant, de caràcter participatiu) de solucions a reptes col·lectius. En aquest cas el repte és l’oportunitat d’institucionalitzar l’avaluació de l’impacte dels projectes de recerca a Catalunya.

Aquest repte, i també l’enfocament del curs, estan alineats amb l’estratègia d’Investigació i Innovació Responsable (IIR) promoguda per la Unió Europea. Aquesta estratègia promou la vinculació entre la recerca i la societat. En particular se centra en la participació de les parts interessades i en l’avaluació de l’impacte de la recerca.

El diagnòstic a Catalunya és el d’una recerca potent en excel·lència, però sense estratègia comuna ni preparació per posicionar-se en l’avaluació de l’impacte.

En aquest context, l’objectiu que perseguia el seminari era assentar les bases d’una eventual institucionalització de l’avaluació de l’impacte de la recerca i la definició d’una estratègia conjunta per a Catalunya

Els impulsors d’aquesta iniciativa han estat el Departament d’Empresa i Coneixement a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR), i més específicament, a través de la DG de Recerca (DGR); i el Departament de Salut, a través de la DG de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

L’organització ha anat a càrrec de la Comunitat  RIACat (que adapta a Catalunya el projecte internacional ISRIA[1]) constituïda amb  l’objectiu d’obtenir indicadors que permetin difondre el valor social de la recerca, retre comptes a la societat i facilitar la presa de decisions sobre finançament.

Desenvolupament general de la sessió

El seminari es va obrir amb la participació de càrrecs directius, que van mostrar la predisposició a valorar la incorporació de l’impacte a la recerca. Es va posar l’èmfasi en la idoneïtat i la utilitat de l’avaluació de l’impacte a l’hora de legitimar la ciència (advocacy), rendir comptes a la societat (accountability), identificar què funciona i per què (analysis) i facilitar la presa de decisions sobre finançament i assignació de recursos (allocation).

Funcions que pot millorar la institucionalització de l’avaluació de l’impacte en la recerca (esquema)

Es va presentar fer un abordatge conceptual del que s’estén per avaluació d’impacte, de la seva importància en el context actual i dels seus propòsits. En general, s’assumeix l’esquema lineal que presenta els elements següents:

Es van presentar els casos de països que ja han institucionalitzat aquesta pràctica: Noruega, Suècia, Canadà i Regne Unit. També mètodes de captura, anàlisi i presentació de la informació sobre impacte, amb especial èmfasi en l’enfocament narratiu. Es va fer una sessió monogràfica crítica dedicada als indicadors.

De manera col·lectiva, i al llarg dels diferents dies, es van treballar grupalment aspectes relacionats amb el concepte, les bases i els propòsits de l’avaluació de l’impacte, l’anàlisi estratègica per a la seva institucionalització i estratègies de justificació.

Es va fer una nova sessió amb perfils polítics per identificar les seves expectatives sobre l’impacte de la recerca, i es va fer un balanç del treball realitzat en el seminari i de les línies de desenvolupament del projecte d’institucionalització de l’avaluació de l’impacte en la recerca.

Valoració personal

És remarcable l’abordatge col·lectiu d’un repte públic com és la institucionalització de l’avaluació de l’impacte en la recerca a Catalunya.

També és rellevant que un sector d’activitat com és el de la gestió de la recerca vulgui abordar de manera fàctica el que s’anomena gestió basada en l’evidència, i perfeccionar el seu nivell d’excel·lència i de professionalització.

En aquesta primera edició, limitada en nombre de participants, hi havia més pes específic de perfils analistes i d’unitats de direcció i gestió corporativa de la recerca, que de professionals de la recerca o altres actors.

La perspectiva, tant dels perfils polítics com tècnics és propícia per a la institucionalització.

El seminari va aportar informació conceptual rellevant, experiències significatives i continguts tècnics apropiats per homogeneïtzar una informació de base de caràcter comú, i va generar una sensibilitat elevada per considerar l’oportunitat d’institucionalitzar l’avaluació de l’impacte de la recerca.

El grup promotor del seminari, amb les aportacions fetes pels participants, seguirà desenvolupant el projecte.

La sensació general és la d’una experiència enriquidora i molt satisfactòria.

Isidre Obregon

Analista de l’Oficina de racionalització del sector Públic

[1] L’Escola Internacional de Recerca en Impact Assessment (ISRIA) va ser fundada per Jonathan Grant (King’s College, Londres, Regne Unit), Paula Adam (AQuAS, Espanya) i Kathryn Graham (Alberta Innovates, Canadà) el 2013 en resposta a una creixent demanda de persones qualificades per avaluar l’impacte de les inversions i activitats de recerca. El curs intensiu d’una setmana d’ISRIA proporciona als participants la possibilitat de millorar les seves habilitats per planificar i desenvolupar estudis d’avaluació, de comprendre millor com informar i implementar avaluacions d’impacte de la investigació, com utilitzar aquestes eines i tècniques dins de llurs pròpies organitzacions, i de crear connexions i formar part d’una creixent comunitat global de pràctiques. Més informació: https://www.theinternationalschoolonria.com/

 

InnoGent obre la Caixa d’Eines: ara cal omplir-la entre tots!

Aquest mes d’abril ha entrat en funcionament la Caixa d’Eines. Es tracta d’un espai en creixement on trobar informació de recursos utilitzats a unitats de la Generalitat de Catalunya per a generar activitat d’innovació i de millora organitzativa, emprats i administrats per personal de la pròpia organització.

Són moltes les unitats de la Generalitat de Catalunya que utilitzen eines i mètodes per a assolir fins relacionats amb la millora dels equips i dels serveis: eines de millora de la comunicació interna i de cohesió dels equips, eines de generació de creativitat, metodologies de gestió de la innovació, de solució de problemes,… Tot i la seva enorme utilitat, en molts casos acostumen a formar part de la cultura i funcionament d’una àrea determinada, i és molt probable que el seu ús quedi restringit allà per desconeixement  per part d’altres unitats usuàries potencials.Read More »

Quinze noves pràctiques a la iNNOtECA en aquest primer trimestre de l’any

Aquest primer trimestre de l’any, s’han incorporat 15 noves pràctiques a la iNNOtECA, repositori de pràctiques i projectes innovadors dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Són un seguit de noves pràctiques relacionades amb temes tant variats com l’habitatge, la seguretat, el cinema o la formació dels empleats públics entre d’altres. Són tota una mostra del paradigma de la millora continuada i la innovació que els equips professionals de la Generalitat tenen integrat en el seu funcionament.

Amb aquesta incorporació, la iNNOtECA passa a acollir 110 pràctiques, entre les actualment vigents i les històriques, que es recullen en els darrers llocs de cada categoria d’innovació. Tenen aquesta consideració de pràctiques històriques aquelles que varen ser innovadores en un moment determinat, però que han deixat de complir determinats criteris de les previsions metodològiques que ordenen el repositori, en concret aquells referents a la vigència actual de la pràctica o al temps transcorregut des de la seva implementació.

Us convidem a fer-hi un cop d’ull i treure’n el màxim profit.

Les jornades 10×10 càpsules d’innovació social arriben a la 6a edició, amb el repte de la diversitat cultural i la inclusió social

El divendres 16 de març va tenir lloc la sisena edició de les jornades 10×10 càpsules d’innovació social, organitzada un any més per SUMAR amb la col·laboració del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Diputació de Girona, l’Obra Social La Caixa i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

La proposta d’enguany tenia un punt de partida molt concret: els atemptats del Barcelona i Cambrils del passat 17 d’agost i com es van viure aquests fets des de Ripoll, d’on eren els joves responsables dels atemptats.

Des de la incredulitat inicial, passant per una anàlisi acurada del què ha fallat respecte el model de convivència actual, des del Consorci de Benestar Social del Ripollès s’ha obert un debat sobre com normalitzar la diversitat cultural i la inclusió social, amb propostes concretes que van més enllà de la integració social, cultural o lingüística i que han d’intervenir molt més en el component psicològic i emocional de les persones. En aquest sentit, no podem parlar d’identitats concretes, sinó que hem d’introduir el concepte “d’identitat líquida”, com una extensió més del concepte social de Bauman. Tots els éssers humans som diferents i singulars i, per tant, cal donar un nou enfocament a la consideració de la diversitat i la seva adaptabilitat, en una societat cada cop més complexa i canviant.

Les jornades varen ser una bona ocasió per a conèixer el vídeo de sensibilització sobre el nou model de convivència inclusiva a Ripoll després dels atemptats del 17 d’agost, elaborat pel Consorci de Benestar Social del Ripollès.

Els parlaments de benvinguda del president de SUMAR i del secretari d’Afers Socials i Famílies, van incidir en la necessitat d’innovar davant els reptes socials que se’ns plantegen sobre la diversitat cultural, social, funcional, de gènere i sexual o la diversitat generacional, i com normalitzar la inclusió social d’aquesta diversitat.

Seguidament es van presentar les 10 iniciatives seleccionades pel jurat, format per persones representats de les entitats organitzadores, d’entre les més de 160 presentades, i seguint el format de les darreres edicions, la persona que presentava cada iniciatives disposava de 10 minuts per a concretar com s’havia gestat el projecte, quins eren els objectius que es volien assolir i quins eren els resultats a dia d’avui.

Podeu accedir a més informació sobre cada iniciativa, amb els links següents:

Apropa Cultura

Pagesos Solidaris

Cardedeu Coeduca

Why violence ? i Filma

Roots of Empathy

Servei Trànsit

Actuem!

Servei d’atenció a la diversitat

Referents

Educación para Compartir

Una vegada més, va ser una ocasió immillorable de conèixer de prop i donar difusió a la feina realitzada per entitats i institucions del nostre país en la resolució de reptes que tenim plantejats com a societat.

En record de Jorge Wagensberg

En aquests dies tristos que ens deixa la mort de Jorge Wagensberg, volem recuperar la I Jornada de Nous Lideratges que vam tenir l’honor de compartir. Sens dubte, un dels gran moments que InnoGent ha viscut com a grup.

Poesia, art, emoció i reflexions sobre la ciència, el saber i la interdisciplinarietat en una jornada que ens queda regalada en la nostra memòria.

Wagensberg ens recordava en un dels seus aforismes que la mort és la més sorprenent de les notícies previsibles. Certament. Ens queda el consol que el pensament, la saviesa i l’entrega que ha marcat la seva vida i obra han fertilitzat l’entorn fins al punt de posar-ho difícil a la implacabilitat del Segon Principi de la Termodinàmica.

Cocreem l’EDP, l’oportunitat de definir col·laborativament un producte de suport al rol de direcció

El proper dimecres 28 de febrer de 9 a 12h tindrà lloc a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya la sessió Cocreem l’EDP, pensada com una oportunitat per a treballar des de la reflexió i de manera col·laborativa les línies a emprendre per part d’aquest espai en el moment que es considera escaient fer-ne un replantejament.

Després d’anys de recorregut, des de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya es proposen fer una anàlisi conjunta amb els usuaris i/o potencials usuaris, dels usos i les expectatives actuals dels professionals de la direcció pública de les nostres institucions, amb la finalitat de repensar i redissenyar l’eina per tal que doni resposta a les necessitats actuals d’aquest segment professional.

L’Espai (virtual) de la Direcció Pública, (EDP) allotjat a e-Catalunya i gestionat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, està en funcionament des de l’any 2011, amb la voluntat de ser un instrument d’impuls de l’aprenentatge informal, per a directius públics de les diferents administracions catalanes. Forma part de la iNNOtECA des de l’any 2015.

La reflexió a l’entorn de la professionalització de la direcció pública és present arreu. L’existència de posicions controvertides sobre la determinació del seu abast, el marc d’actuacions i de responsabilitats i les seves característiques alimenten un debat força viu en els àmbits acadèmic i polític, al qual sovint també s’hi afegeixen els mitjans de comunicació i la mateixa societat civil, per inquirir on ens trobem en aquest capítol. En tot cas hi ha un ampli acord a l’hora de reconèixer que els països que tenen institucionalitzat un model de direcció pública de clar perfil professional gaudeixen d’una posició d’avantatge sobre la resta a l’hora d’exercir una bona pràctica pública.

L’EDP té la voluntat de ser un lloc de referència i de consulta en aquest camp i de trobada i d’intercanvi d’experiències dels directius i directives de les administracions i organitzacions públiques del país, i de persones expertes en aquestes matèries.

Creant organitzacions transformadores, un camí de la mà de FFH

El 54% de les empreses no comunica correctament al seu equip les prioritats estratègiques a mig i a llarg termini. Així ho assegura l’informe Total Value Index 2017, elaborat per SOLO Consultors en col·laboració amb la Fundació Factor Humà. Aquesta dada va servir com a idea motor a l’hora de proposar discurs a l’Espai Factor Humà 2017, celebrada el dimecres 25 d’octubre amb el títol Creant organitzacions transformadores.

L’esdeveniment, que va tenir lloc al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, va congregar professionals del món dels Recursos Humans d’empreses i organitzacions referents del nostre entorn per a conèixer les reflexions d’experts d’alt nivell sobre com crear companyies transformadores, creatives i innovadores, que tinguin valors amb ànima, apostin per la comunicació, ofereixin als seus empleats entorns saludables i que siguin autònomes i sostenibles.Read More »

Bones pràctiques en creació i gestió del coneixement a l’Administració pública catalana

El passat 5 d’octubre i amb el títol “Parlem de recerca: apropant l’acadèmia i les polítiques públiques” es va dur a terme una jornada a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) per reflexionar sobre la recerca en polítiques públiques com a eina per a la presa de decisions. La jornada va començar amb una conferència a càrrec de Carlos Galán-Díaz, responsable d’impacte de la recerca a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de Glasgow.

A continuació es van presentar les conclusions de set estudis finançats el 2015 a través de la convocatòria de subvencions a treballs de recerca sobre gestió i administració públiques que promou anualment l’EAPC. En els treballs, desenvolupats entre 2016 i 2017, es van analitzar qüestions diverses, com la priorització de projectes d’inversió pública, el seguiment i control de l’execució de l’obra pública, la creació i gestió del coneixement a l’Administració, el treball col·laboratiu, l’emprenedoria i el foment del talent, les bones pràctiques en matèria de transparència i la problemàtica dels municipis fronterers.Read More »

Baròmetre del Factor Humà, una eina per a l’autodiagnòstic de les organitzacions

El dimecres 27 de setembre va tenir lloc la presentació del Baròmetre del Factor Humà a l’Auditori de MC MUTUAL.

El Baròmetre del Factor Humà s’ha dissenyat com a instrument per a la millora organitzativa centrat en les persones. Concebut com a enquesta d’autodiagnòstic, promou l’anàlisi i la resposta per part de diferents segments i agents de l’organització en torn a diferents àmbits que vinculen als valors fundacionals de Factor Humà, concretats en el Manifest de la Fundació:

  • La persona com a valor
  • Ètica i bon govern
  • Igualtat d’oportunitats i diversitat
  • Desenvolupament i ocupabilitat
  • Transparència, comunicació i participació
  • Seguretat, salut i benestar físic i emocional
  • Retribució equitativa i justa
  • Flexibilitat i equilibri en les esferes vitals
  • Corresponsabilitat en les relacions laborals
  • Innovació i creativitat

Per a cada un dels 10 principis s’identifiquen entre 4 i 5 dimensions que han de facilitar l’anàlisi i l’avaluació, a través de la determinació d’objectius, evidències i indicadors.

L’eina ofereix dues versions: una bàsica en que es consideren 55 accions, una d’avançada amb 109.

Durant els darrers mesos, el Baròmetre ha estat utilitzat de manera pilot per algunes de les empreses adherides a la Fundació Factor Humà, entre les quals, la Generalitat de Catalunya, i amb la presentació s’inicia l’etapa de difusió de l’eina. La possibilitat de comparar la situació de la pròpia organització amb la d’altres entitats compromeses amb els valors promoguts per la Fundació, pot constituir una palanca que esperoni a la millora.

La sessió de presentació de l’eina va comptar, a banda dels parlaments protocol·laris, amb la presentació de la ponència de Manel del Castillo, director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i president del Consell Assessor de la Fundació Factor Humà, sobre la necessitat de posar les persones al centre, com a condició necessària per al compromís dels professionals.